priestorsvetlopohybčlovekinterakciačaskontextúzemné plánovanie  urbanizmus  architektúra  design  v spolupráci  s: Martin Vizár /3D vizualizacie/ EUROSENCE /podklady 3D terénov/Ing. arch. Lucia Trajterová

územné plánovanie

urbanizmus

architektura

design

úvod

 

slovak        english

 

 

Profesionálny a ľudský prístup ku klientovi je základom pre tvorivé a prínosné riešenia.

Ponuka variantných inovatývnych a citlivých riešení na báze odbornosti v problematike.

Otvorená komunikácia a tvorba prinášajúca každému projektu punc individuality s ohľadom na jeho lokalizáciu v mieste a čase.

 

 

 

ateliér
sídlo: Haydnova 16, 811 02 Bratislava, SR

architektonický ateliér pracuje v oblasti nástrojov územného plánovania, urbanizmu a venuje sa tvorbe architektonických objektov od návrhu stavby až po interiérový design

+421 903 388 783 alebo +421 2 6280 2005

architecture(zavinac)luciatrajterova.sk

 

 

 

 

 

ateliér

 

Ing. arch. Lucia Trajterová AA

+421 903 388 783 / +421 2 6280 2005