priestorsvetlopohybčlovekinterakciačaskontextúzemné plánovanie  urbanizmus  architektúra  design  v spolupráci  s: Martin Vizár /3D vizualizacie/ EUROSENCE /podklady 3D terénov/Ing. arch. Lucia Trajterová

územné plánovanie

urbanizmus

architektura

design

úvod

 

Interiérový design v rámci :

-     rekonštrukcie objektov

-     novostavieb

 

Prehodnotenie dispozície objektu, hľadanie optimálnej funkčno – prevádzkovej schémy,                      návrh stavebných úprav,        výber vhodných materiálov, osvetlenia,                       nábytku od renomovaných výrobcov kvalitného designu       či návrh nábytku na mieru.